Praktische info voor huisdiereigenaren

De informatie op deze website is hoofdzakelijk bestemd voor dierenartsen. Bent u huisdiereigenaar en is uw dier naar ons verwezen, kijk dan hieronder voor praktische informatie.

Een bezoek aan het Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht

Voor een bezoek aan het Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht is een verwijzing van uw eigen dierenarts noodzakelijk. In het geval van een second opinion zullen wij altijd de patiëntenkaart van uw huisdier opvragen bij uw eigen dierenarts.

Ook kan uw huisdier verwezen worden voor een MRI. Het Veterinair MRI centrum is een separaat verwijscentrum dat is gehuisvest in het Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht

Uw huisdier voorbereiden voor het bezoek

Vaak wordt gevraagd om uw huisdier nuchter te houden, omdat dit noodzakelijk kan zijn voor het onderzoek of de ingreep die bij uw huisdier plaats gaat vinden. Bij een echografisch onderzoek kan er ook gevraagd worden om te proberen uw huisdier bij ons te brengen met een volle blaas. In alle gevallen zal dit verzoek aan u worden gemeld bij het maken van de afspraak.

Route en aankomst

Kijk hier voor onze adresgegevens. Er is een ruime parkeergelegenheid bij de praktijk, een aantal parkeerplaatsen aan de voorkant van het pand en een ruime parkeerplaats aan de achterkant van het pand. Wij verzoeken u indien mogelijk uw auto aan de zij- of achterkant van het pand te zetten. Bij binnenkomst dient u zich bij de balie medewerker(ster) aan te melden. Als uw huisdier verzekerd is, vragen wij u om dit gelijk bij het aanmelden aan te geven. Uw pasje wordt gevraagd om de verzekeringsgegevens over te nemen.

Indien u een hond heeft zullen wij u vragen om hem/haar direct te wegen. Een kat zal indien nodig apart gewogen worden. Er zal u vervolgens verzocht worden om plaats te nemen in de wachtkamer. De wachtkamer is opgedeeld in 2 zones. Eén voor honden en eén voor katten. Dit om stress te voorkomen bij beide diersoorten (en hun baasjes).

Wij streven ernaar om u op de afgesproken tijd te helpen maar er kunnen zich gevallen voordoen (zoals spoedgeval of uitloop van een operatie) waardoor een afspraak uitloopt. Dit zal u zo tijdig mogelijk gemeld worden door één van de medewerkers.

Tijdens de afspraak

Tijdens het bezoek aan het Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht zal uw dier onderzocht worden voor datgene waarvoor hij/zij is verwezen. Het is mogelijk dat er aanvullende onderzoeken nodig zijn. Deze onderzoeken zullen altijd in overleg gebeuren met u en uw dierenarts.

Indien mogelijk zal er direct een behandelingsadvies gegeven worden. Het is mogelijk dat uw huisdier een operatie nodig heeft. Dit kan in een aantal gevallen bij uw eigen dierenarts. Als dit niet het geval is, kunnen wij uw huisdier helpen.

Operatie

Indien uw huisdier verwezen is voor een operatie zal er een tijd afgesproken worden waarop u uw huisdier mag komen brengen. Soms is het toegestaan dat u er bij bent als uw huisdier onder narcose word gebracht. Het is niet toegestaan om uw huisdier te vergezellen in de operatiekamers. Dit om de steriliteit te waarborgen.

Als u uw huisdier brengt, zal een medewerker u informatie geven over het tijdstip vanaf wanneer u een telefoontje kunt verwachten. Tijdens dit telefoongesprek wordt u ingelicht over het verloop van de operatie en over de eventuele ophaaltijd. In de meeste gevallen mag uw huisdier op de dag van de operatie naar huis maar in sommige gevallen kan het zijn dat uw huisdier verdere zorg nodig heeft en één of meerdere dagen opgenomen dient te worden.

Mocht uw huisdier opgenomen worden, zal dit in de meeste gevallen plaatsvinden op onze verpleegafdeling gehuisvest op Jan Valsterweg 96. Wij kunnen dit in de meeste gevallen u al vertellen als uw huisdier gebracht wordt.

Kosten

Indien gewenst kunnen wij een kostenraming geven van bepaalde onderzoeken en ingrepen. Wij proberen u een zo accuraat mogelijk beeld te geven van de te verwachte kosten maar er kunnen zich veranderingen (extra onderzoeken/ingrepen ) voordoen waardoor de kosten hoger uitvallen. Wij zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen. Houdt u er ook rekening mee dat eerder gemaakte kosten vaak niet tot de kostenraming horen van nog te maken kosten.

De kosten van een onderzoek/ingreep dienen bij het ophalen van uw huisdier / verlaten van het pand na een afspraak direct te worden voldaan.

U kunt bij ons alleen maar pinnen! Indien uw huisdier verzekerd is bij Proteq worden rekeningen boven de €500,- direct doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. Bij andere verzekeringen dient u direct de rekening te voldoen en deze zelf in te dienen bij uw verzekeraar.

Indien er een kostenraming is afgegeven voor een onderzoek/ingreep geldt deze alleen voor deze behandelingen. Eventuele vervolgafspraken/-ingrepen zijn daarbij niet inbegrepen.

Nazorg

In een aantal gevallen zullen er een beperkt aantal controles plaatsen vinden bij het Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht. Daarna zullen wij de nazorg overdragen aan uw eigen dierenarts. Uw eigen dierenarts krijgt een uitgebreid verslag van de onderzoeken en/of ingrepen die bij ons werden uitgevoerd.

Related Post